Dobrodošli na web stranicu HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU ZRAKA!

HRVATSKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ZRAKA - CROATIAN AIR POLLUTION PREVENTION ASSOCIATION (CAPPA)

NOVO

Obavijest o Pozivu na godišnju Skupštinu Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka

NOVO

Obavijest o PRVOJ OBAVIJESTI I POZIVU ZA PRIJAVU SAŽETAKA - DESETI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP s međunarodnim sudjelovanjem "ZAŠTITA ZRAKA 2017" , 03.-07. listopada 2017., Primošten

NEW

First announcement and call for abstracts - TENTH CROATIAN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE with international participation , 03-07 October 2017, Primošten, Croatia

NOVO

Obavijest o Jedanaestom simpoziju Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, 5. - 7. travnja 2017., Osijek

NOVO

Obavijest o 6th EFCA Symposium "Ultrafine Particles - Air Quality and Climate", 10-11 May 2017, Brussels, Belgija