Dobrodošli na web stranicu HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU ZRAKA!

HRVATSKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ZRAKA - CROATIAN AIR POLLUTION PREVENTION ASSOCIATION (CAPPA)

NOVO

Poziv na godišnju Skupštinu Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka, u četvrtak 22.3.2018. godine u 13 sati u Predavaonici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska c. 2.

NEW

All presenters (AIR PROTECTION 2017) should send their presentations to sazeci-zrak2017@huzz.hr by 26 September 2017.

NOVO

Mole se sudionici Skupa "Zaštita zraka 2017" da svoje prezentacije pošalju na e-mail adresu: sazeci-zrak2017@huzz.hr najkasnije do 26.9.2017. godine.

NEW

Second announcement - TENTH CROATIAN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE with international participation
<AIR PROTECTION 2017> , 03-07 October 2017, Primošten, Croatia

NOVO

Obavijest o DRUGOJ OBAVIJESTI - DESETI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP s međunarodnim sudjelovanjem "ZAŠTITA ZRAKA 2017" , 03.-07. listopada 2017., Primošten

NOVO

Obavijest o 18th IUAPPA World Clean Air Congress - 23-27 September 2019, Istanbul, Turkey