HRVATSKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ZRAKA
u suradnji s:
INSTITUTOM ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA
DRŽAVNIM HIDROMETEOROLOŠKIM ZAVODOM
EUROPEAN FEDERATION OF CLEAN AIR AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – EFCA
i
INTERNATIONAL UNION OF AIR POLLUTION PREVENTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS - IUAPPA
organizira

DESETI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
s međunarodnim sudjelovanjem

“ZAŠTITA ZRAKA 2017“
PRIMOŠTEN
03.-07. listopada 2017.

DRUGA OBAVIJEST

 

 

POKROVITELJI:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

ZNANSTVENO-STRUČNI ODBOR:
Jagoda Doko Jelinić – predsjednica
Silva Žužul
Renata Peternel
Krešimir Šega 
Ivan Bešlić
Mirjana Čačković
Zdravko Špirić
Zdenko Franić
Ana Alebić Juretić
Cleo Kosanović

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Gordana Pehnec - predsjednica
Nina Zovko
Vladimira Vađić
Ranka Godec
Silvije Davila
Lukša Kraljević
Predrag Hercog
Vedran Vađić
Jasmina Rinkovec

 

SAVJETODAVNI ODBOR:
Ana Lucić-Vrdoljak
Nataša Strelec Mahović
Tomislav Ćorić
Thomas Reichert
John Murlis
Richard Mills

 

 

PRELIMINARNI PROGRAM

 

Utorak: 3.10.2017.

17.00-19.00 - Prihvat, smještaj i prijave sudionika

 

Srijeda: 4.10.2017.

8.30-9.30 - Prijava sudionika i podjela materijala

9.30-10.00 - Svečano otvaranje Skupa

10.00-11.15 - Uvodna predavanja
1. Zsófia Kertész, Anikó Angyal, Gergő Bétéri, Enikő Furu, István Major, Enikő Papp, Zita Szikszai, Zoltán Szoboszlai, Zsófia Török i Mihály Molnár: SOURCES OF PARTICULATE MATTER POLLUTION IN FIVE HUNGARIAN CITIES
2. Trajče Stafilov i Zdravko Špirić: AIR POLLUTION CONTROL IN MACEDONIA AND CROATIA BY MOSS BIOMONITORING
3. JiHyeon Song, Jeong-Hee Kang i InJo Hwang: APPLICATIONS OF ODOUR CONTROL METHODS TO COLLECTION SYSTEMS FOR DOMESTIC FOOD WASTE

11.15-11.45 - Odmor

12.15-13.00 – Uvodna predavanja – nastavak
1. Vladimira Vađić i Gordana Pehnec: MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU ZRAKA
2. Sonja Vidič: 50 GODINA ISTRAŽIVANJA KVALITETE ZRAKA U DRŽAVNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU
3. Sandra Pezelj Meštrić: ULOGA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U SUSTAVU PRAĆENJA KVALITETE ZRAKA

13.00-14.30 - Odmor za ručak

14.30-16.00 – Tema 1 - Upravljanje kvalitetom zraka – inspekcija i nadzor
1. Dragana Pejaković: AKCIJSKI PLANOVI ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA
2. Vedranka Bobić: VJEŠTAČENJE U ZAŠTITI OKOLIŠA - OSIGURANJE DOKAZA, MJERENJA, ZAKONODAVSTVO I SUDSKI POSTUPAK
3. Silvije Davila, Jadranka Pečar Ilić i Ivan Bešlić: UPOTREBA RAČUNALNE ARHITEKTURE U SVRHU PRAĆENJA KVALITETE ZRAKA
4. Predrag Hercog, Bojan Abramović, Renata Peternel i Vedran Vađić: MJERENJA NH3, H2S I MERKAPTANA U REPUBLICI HRVATSKOJ - REGULATIVA I PRAKSA
5. Velimir Zubak, Boris Mifka i Ana Alebić-Juretić: TREND KONCENTRACIJA TROPOSFERSKOG OZONA U RIJEČKOM ZALJEVU - DA LI JE POTREBNA NOVA REGULACIJA OZONA?
6. Tamara Tarnik, Monika Babačić i Ivana Roksa: UTJECAJ PRIJEDLOGA DIREKTIVE 2003/87/EC RADI POBOLJŠANJA TROŠKOVNO UČINKOVITIH SMANJENJA EMISIJA I ULAGANJA ZA NISKE EMISIJE UGLJIKA NA HEP

16.00-16.30 –  Predstavljanje sponzora

16.30-16.45 – Odmor

16.45-18.00 – Tema 2 – Emisije onečišćenja u atmosferu
1. Monika Babačić, Ivana Roksa i Tamara Tarnik: UTJECAJ DIREKTIVE O OGRANIČENJU EMISIJA ODREĐENIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ SREDNJIH UREĐAJA ZA LOŽENJE NA RAD POSTROJENJA HEP PROIZVODNJE D.O.O.
2. Željko Keliš, Zoran Kovačević, Željko Topić i Goran Butković: PROCJENA NESIGURNOSTI EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA ZA POSTROJENJA U EU ETS-U
3. Goran Butković, Željko Topić, Željko Keliš i Zoran Kovačević: UČINKOVITOST REGENERATIVNE TERMIČKE OKSIDACIJE PRI SMANJENJU EMISIJA ORGANSKIH SPOJEVA PRI PROIZVODNJI FLEKSIBILNIH FOLIJA
4. Željko Topić, Zoran Kovačević, Željko Keliš i Goran Butković: PREDNOSTI I NEDOSTACI OPREME ZA SMANJIVANJE EMISIJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA METODOM ADSORPCIJE NA AKTIVNOM UGLJENU
5. Ksenija Papa i Josipa Hećimović: ZAMJENSKE SIROVINE U CEMENTNOJ INDUSTRIJI I SMANJENJE EMISIJA CO2 NA PRIMJERU NAŠICECEMENTA d.d.

 

Četvrtak: 5.10.2017.

9.00-11.15 - Tema 7 – EFCA sekcija: “Air Quality in Europe – Current State and New Challenges“
1. Andrzej Jagusiewicz, EFCA President and John Murlis, Vice President: INTRODUCTION - CURRENT EFCA POLICY AND EMERGING ISSUES
2. Donald Gregory: AIR POLLUTION FROM SHIPPING: CURRENT SITUATION AND OPTIONS FOR EMISSIONS REDUCTIONS
3. Ana Alebić Juretić: CONTRIBUTION OF MARITIME TRAFFIC TO AIR QUALITY IN THE PORT OF RIJEKA, CROATIA
4. Zdenko Franić: ACCREDITATION OF VERIFICATION BODIES FOR ASSESSMENT OF MONITORING PLANS AND VERIFICATION OF CO2 EMISSIONS IN MARITIME TRANSPORT
5. Gyula Kiss, Kornélia Imre, Ádám Tóth and Ágnes Molnár: DATA FROM HOURLY PM MEASUREMENTS: TRUE OR FALSE?

11.15-11.30 – Odmor
 
11.30-13.45 – Tema 8 - IUAPPA sekcija: Air Polllution in Cities: International Perspectives
1. Richard Mills: AIR POLLUTION AND THE EVOLUTION OF CITIES                    
2. Murad Qureshi: TACKLING NO2 AND PARTICLES IN EUROPEAN CITIES       
3. Clean Air Asia: MANAGING AIR POLLUTION IN MEGA-CITIES – OVERVIEW              
     (Selahattin Incecik - Istanbul; Sadreddin Alipour - Tehran; TBC - Beijing)                                                                      
4. John Murlis: TRANSPORT POLICY OPTIONS FOR LIVEABLE CITIES

13.45-15.00 – Odmor za ručak

15.00-16.30 – Tema 3 – Onečišćenje vanjske atmosfere – imisije
1. Krešimir Šega, Ivan Bešlić, Ranka Godec i Silvije Davila: GRUBA FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA U ATMOSFERI ZAGREBA
2. Jasmina Rinkovec i Gordana Pehnec: MASENE KONCENTRACIJE PLATINE, PALADIJA I RODIJA U ZRAKU ZAGREBA
3. Ranka Godec, Iva Šimić, Krešimir Šega, Mirjana Čačković i Ivan Bešlić: SADRŽAJ UGLJIKA U PM2,5 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ATMOSFERI JUŽNOG DIJELA ZAGREBA
4. Sanja Frka, Martin Šala, Janja Turšič i Irena Grgić: SEZONSKE PROMJENE ORGANSKOG MATERIJALA AEROSOLA RAZDVOJENIH PREMA VELIČINI ČESTICA I NJIHOVIH NITROAROMATSKIH SASTAVNICA
5. Katja Džepina, Claudio Mazzoleni, Paulo Fialho, Swarup China, Bo Zhang, R. Chris Owen, Detlev Helmig, Jacques Hueber, Sumit Kumar, Judith A. Perlinger, Louisa Kramer, Michael P. Dziobak, Marian T. Ampadu, Seth Olsen, Donald J. Wuebbles i Lynn R. Mazzoleni: MOLEKULARNA KARAKTERIZACIJA LEBDEĆIH ČESTICA SLOBODNE TROPOSFERE SAKUPLJENIH NA OPSERVATORIJU PICO PLANINE
6. Mirjana Čačković, Valentina Gluščić, Krešimir Šega, Vladimira Vađić, Gordana Pehnec i Ivan Bešlić: PROSTORNE I VREMENSKE RAZDIOBE MASENIH KONCENTRACIJA U VODI TOPLJIVIH KOMPONENTI U PM2,5 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ZRAKU

16.30-16.45 –  Odmor

16.45-17.30 – Tema 3 – nastavak
1. Damjana Ćurkov, Darijo Brzoja, Martin Belavić, Stjepana Brzaj, Vedrana Džaja Grgičin, Velimir Milić, Jurica Suhin, Sonja Vidič i Vesna Gugec: OCJENA KVALITETE ZRAKA U HRVATSKOJ NA OSNOVI REZULTATA MJERENJA I MODELIRANJA U RAZDOBLJU 2011.-2015. S OBZIROM NA ONEČIŠĆENJE LEBDEĆIM ČESTICAMA PM10 I PM2.5
2. Ivana Jakovljević, Gordana Pehnec i Vladimira Vađić: USPOREDBA MASENIH KONCENTRACIJA PAU U PM10, PM2.5 I PM1 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA
3. Gordana Pehnec, Ivana Jakovljević, Zdravka Sever Štrukil i Vladimira Vađić: TREND MASENIH KONCENTRACIJA POLICIKLIČKIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA U ZRAKU ZAGREBA

 

17.30-18.30 – Poster sekcija

1. Dario Brdarić, Ivana Mihin Huskić, Josip Milas, Magdalena Sikora, Andrey Egorov, Tomislav Bogdanović, Vlatka Gvozdić, Krunoslav Capak, Andrea Barišin i Jagoda Doko Jelinić: VLAGA I PLIJESAN U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
2. Marina Duplančić, Vesna Tomašić i Karolina Maduna: UČINKOVITO SMANJENJE EMISIJE HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA PRIMJENOM METALNOG MONOLITNOG REAKTORA
3. Valentina Gluščić, Mirjana Čačković, Gordana Pehnec i Ana Mihaljević: KISELE KOMPONENTE U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI U ZRAKU ZAGREBA
4. Snježana Herceg Romanić i Darija Klinčić: RAZINE POLIKLORIRANIH BIFENILA (PCB) U ZRAKU, ZAGREB, HRVATSKA
5. InJo Hwang, Daeho Lee, Soyeong Kim, Jaeyeon Ju i Jihyeon Song: ESTIMATION OF EC AND OC CONCENTRATION TRENDS AND SOC TRENDS FOR AMBIENT PM2.5 IN THE KOREA
6. Marko Marić, Danijel Grgec i Zdravko Orsag: MJERENJE ODLAGALIŠNOG PLINA
7. Gordana Marović, Zdenko Franić, Krešimir Šega, Ivan Bešlić i Jasminka Senčar: UKUPNA BETA AKTIVNOST ZRAKA I OBORINA
8. Domagoj Mihajlović, Kristijan Ružman, Lukša Kraljević i Luka Mrvoš: KONTROLA KVALITETE MJERILA ZA MJERENJE KONCENTRACIJA SUMPOROVA DIOKSIDA, DUŠIKOVA MONOKISDA I UGLJIKOVA MONOKSIDA U VANJSKOM ZRAKU
9. Ana Mihaljević i Silva Žužul: USPOREDBA RAZLIČITIH POSTUPAKA PRIPRAVE UZORAKA ZA ODREĐIVANJE UKUPNE TALOŽNE TVARI U ZRAKU
10. Zdravka Sever Štrukil, Ivana Jakovljević i Gordana Pehnec: MASENE KONCENTRACIJE PAU U PM10 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ZAGREBU
11. Iva Šimić, Ranka Godec, Mirjana Čačković, Krešimir Šega i Ivan Bešlić: PROSTORNA RASPODJELA MASENIH KONCENTRACIJA UGLJIKA U ZRAKU GRADA ZAGREBA
12. Marija Todorović, Jasmina Knežević i Mirjana Radenković: MORTALITET KAO POSLEDICA IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA PM10, NO2 I SO2 U AMBIJENTALNOM VAZDUHU BEOGRADA

20.30 - Svečana večera

 

Petak: 06.10.2017.

9.00-10.30 - Tema 3 – nastavak
1. Jurica Suhin, Martin Belavić, Stjepana Brzaj, Darijo Brzoja, Damjana Ćurkov, Vedrana Džaja Grgičin, Velimir Milić, Sonja Vidič i Vesna Gugec: OCJENA KVALITETE ZRAKA U HRVATSKOJ NA OSNOVI REZULTATA MJERENJA I MODELIRANJA U RAZDOBLJU 2011.-2015. S OBZIROM NA ONEČIŠĆENJE OZONOM
2. Zdenko Franić, Gordana Marović i Jasminka Senčar: DUGOROČNO ISTRAŽIVANJE DISTRIBUCIJE OMJERA AKTIVNOSTI 134Cs/137Cs U UZORCIMA IZ OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ
3. Sonja, Vidič, Vedrana Džaja Grgičin i Ivona Igrec: TREND KEMIJSKOG SASTAVA OBORINE (1981.-2016.) U HRVATSKOM DIJELU PANONSKOG PODRUČJA
4. Silva Žužul, Jasmina Rinkovec, Ana Mihaljević i Vladimira Vađić: RAZINE METALA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI U ZAGREBU U RAZDOBLJU OD 2000. DO 2016. GODINE
5. Velimir Milić, Martin Belavić, Vedrana Džaja Grgičin, Stjepana Brzaj, Darijo Brzoja, Damjana Ćurkov, Jurica Suhin, Sonja Vidič i Vesna Gugec: OCJENA KVALITETE ZRAKA U HRVATSKOJ NA OSNOVI REZULTATA MJERENJA I MODELIRANJA U RAZDOBLJU 2011.-2015. S OBZIROM NA ONEČIŠĆENJA NO2, CO i C6H6
6. Stjepana Brzaj, Vedrana Džaja Grgičin, Martin Belavić, Darijo Brzoja, Damjana Ćurkov, Velimir Milić, Jurica Suhin, Sonja Vidič i Vesna Gugec: OCJENA KVALITETE ZRAKA U HRVATSKOJ NA OSNOVI REZULTATA MJERENJA I MODELIRANJA U RAZDOBLJU 2011.-2015. S OBZIROM NA ONEČIŠĆENJE SUMPOROVIM DIOKSIDOM, SUMPOROVODIKOM I AMONIJAKOM

10.30-11.00 –  Predstavljanje sponzora

11.00-11.15 –  Odmor

11.15-12.00 –  Tema 4 – Razvoj i provjera mjernih metoda
1. Tatjana Radanović i Eugen Zobaj: STANDARDNI REFERENTNI FOTOMETAR UMJERNOG LABORATORIJA DHMZ-a – BUDUĆI NACONALNI ETALON ZA PRIZEMNI OZON
2.  Anka Ozana Čavlović, Krešimir Šega i Ivan Bešlić: ANALIZA POUZDANOSTI MJERNE METODE ODREĐIVANJA MASENE KONCENTRACIJE DRVNE PRAŠINE OSOBNIM SAKUPLJAČIMA
3. Ivan Bešlić, Silvije Davila i Krešimir Šega: ISPITIVANJE ZADOVOLJAVANJA ZAHTJEVA HRN EN 12341:2014 PRI ODREĐIVANJU RAZINA KONCENTRACIJA LEBDEĆIH ČESTICA U ZRAKU

12.00-13.00 Tema 5 – Procjena izloženosti onečišćenjima u zraku i učinci na zdravlje
1. Jagoda Doko Jelinić: UČINCI ATMOSFERSKIH ENDOKRINIH DISRUPTORA NA ZDRAVLJE
2. Renata Peternel i Predrag Hercog: POJAVA ALERGIJA UZROKOVANIH PELUDNIM I DRUGIM AEROALERGENIMA U ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
3. Ivana Hrga, Barbara Stjepanović, Matijana Jergović, Ana Večenaj, Anita Vucić, Tatjana Puljak, Mirna Mamić, Adela Krivohlavek i Zdenka Šušić: ALERGENA PELUD, URBANE ZELENE POVRŠINE - SMJERNICE ZA BUDUĆNOST
4. Andrea Barišin, Krunoslav Capak, Matijana Jergović i Jagoda Doko Jelinić: UTJECAJ TOPLINSKIH VALOVA NA ONEČIŠĆENJE ZRAKA SA ZDRAVSTVENIM POSLJEDICAMA

13.00-14.30 - Odmor za ručak

14.30-15.30 – Tema 6 – Zaštita zraka u sustavu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
1. Vedran Vađić, Gabrijela Špoljar, Predrag Hercog, Ivan Bešlić i Bojan Abramović: ANALIZA UTJECAJA MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB NA KVALITETU ZRAKA
2. Ana Alebić Juretić, Boris Mifka, Marija Zatezalo, Velimir Zubak i Itana Vucelić: UTJECAJ GRADIJENTA OZONA NA LIŠĆE VINOVE LOZE
3. Ivan Pavičić i Ana Marija Marjanović Čermak: KONCENTRACIJA UKUPNIH I AZBESTNIH VLAKANA U ZRAKU NA REZIDENCIJALNIM PODRUČJIMA GRADA ZAGREBA
4. Anka Ozana Čavlović i Hrvoje Ćaćić: ONEČIŠĆUJUĆE TVARI OD IZGARANJA DRVNOG OSTATKA U DRVOPRERAĐIVAČKIM TVRTKAMA 

15.30-16.00 – Odmor

16.00-17.30 – Okrugli stol

17.30 - Zatvaranje Skupa

 

Subota 07.10.2015.
Cjelodnevna stručna ekskurzija

 

- predavanja na hrvatskom jeziku

- predavanja na engleskom jeziku

 

Mole se sudionici Skupa da svoje prezentacije pošalju na sazeci-zrak2017@huzz.hr najkasnije do 26.9.2017. godine.

KONTAKT ADRESA:
Dr.sc. Gordana Pehnec
Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Ksaverska c., 2
10000 ZAGREB

Tel: +385 1 4682-580; 4682-586
Fax: +385 1 4673-303
E-mail: gpehnec@imi.hr
Web: www.huzz.hr

 

Prva obavijest se može skinuti ovdje.

Drugu obavijest se može skinuti ovdje.