HRVATSKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ZRAKA
u suradnji s:
INSTITUTOM ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA
DRŽAVNIM HIDROMETEOROLOŠKIM ZAVODOM
EUROPEAN FEDERATION OF CLEAN AIR AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – EFCA
organizira

DESETI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
s međunarodnim sudjelovanjem

“ZAŠTITA ZRAKA 2017“
PRVA OBAVIJEST I POZIV ZA PRIJAVU SAŽETAKA

 

PRIMOŠTEN
03.-07. listopada 2017.

 

ZNANSTVENO-STRUČNI ODBOR:
Jagoda Doko Jelinić – predsjednica
Silva Žužul
Renata Peternel
Krešimir Šega 
Ivan Bešlić
Mirjana Čačković
Zdravko Špirić
Zdenko Franić
Ana Alebić Juretić
Cleo Kosanović

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Gordana Pehnec - predsjednica
Nina Zovko
Vladimira Vađić
Ranka Godec
Silvije Davila
Lukša Kraljević
Predrag Hercog
Vedran Vađić
Jasmina Rinkovec

 

CILJEVI SKUPA
Poput prethodnih skupova i ovogodišnji X.  hrvatski znanstveno-stručni skup “ZAŠTITA ZRAKA 2017“ sakupit će stručnjake iz područja onečišćenja zraka koji bi prikazali rezultate svog rada, ukazali na postojeće i predvidjeli probleme u budućnosti, razmijenili svoja iskustva s kolegama te zajedno donijeli zaključke što i kako dalje.

TEME SKUPA

  1. Upravljanje kvalitetom zraka – inspekcija i nadzor
  2. Emisije onečišćenja u atmosferu
  3. Onečišćenje vanjske atmosfere – imisije
  4. Razvoj i provjera mjernih metoda
  5. Procjena izloženosti onečišćenjima u zraku i učinci na zdravlje
  6. Zaštita zraka u sustavu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
  7. EFCA sekcija“Air Quality in Europe – Current State and New Challenges“
  8. IUAPPA sekcija “The Global Context for Air Quality Management"

MJESTO ODRŽAVANJA
Primošten – Hotel Zora

OKVIRNI PROGRAM
Utorak 3. listopada 2017.
Poslijepodne – dolazak i smještaj sudionika, prijava sudionika i podjela materijala.

Srijeda 4. listopada 2017.
Prijepodne - prijava sudionika i podjela materijala.
Otvaranje Skupa, uvodna predavanja, rasprave.
Poslijepodne – stručna izlaganja po temama i rasprave, poster sekcija.

Četvrtak 5. listopada 2017.
Prijepodne - EFCA sekcija “Air Quality in Europe - Current State and New Challenges“ , IUAPPA sekcija “The Global Context for Air Quality Management"
Tehničko-poslovno predstavljanje, izložba.
Poslijepodne – stručna izlaganja po temama i rasprave, poster sekcija.
Svečana večera
 
Petak 6. listopada 2017
Prijepodne – stručna izlaganja po temama i rasprave, tehničko-poslovno predstavljanje.
Poslijepodne - Okrugli stol, završetak Skupa.

Subota 7. listopada 2017.
Cjelodnevna stručna ekskurzija

 

NAČIN ODVIJANJA SKUPA
Skup će se odvijati plenarno (po potrebi po sekcijama) u 5 osnovnih dijelova:

Jezici: hrvatski i engleski, bez prevođenja

PRIJAVA SUDJELOVANJA
Obrazac za prijavu sudjelovanja nalazi se ovdje
Popunjeni obrazac se kao prilog (attachment) šalje na e-mail adresu:
prijava-zrak2017@huzz.hr  

PRIJAVA SAŽETAKA
Upute i pripadni obrasci za pisanje sažetaka radova nalaze se ovdje
Sažeci se šalju u prilogu (attachment) na e-mail adresu:
sazeci-zrak2017@huzz.hr u obliku: prezime_ime_sazetak_X   (X-redni broj priloga ukoliko prvi autor dostavlja više sažetaka)
Rok za predaju sažetaka je 28. travnja 2017. godine.
Obavijest o prihvaćanju sažetka bit će dostavljena autorima do 26. svibnja 2017. godine.
Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku sažetaka koji će biti uručen svim sudionicima prilikom registracije.

Autori mogu svoje rezultate prikazane na skupu poslati u obliku rada za objavljivanje u časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (http://www.imi.hr/casopis.php?lan=HR)  indeksiranom u SCIExpanded, Medline/PubMed, Scopus, AnimalScienceDatabase, BiologicalSciences (CSA), BIOSISPreviews, GreenFile, INIS, PollutionAbstracts, VeterinaryScienceDatabaseiWaterResourcesAbstracts.  
Upute za pripremu rada nalaze se na :
http://hrcak.srce.hr/upute/upute_autorima_Arhiv_za_higijenu_rada_i_toksikologiju.pdf

 

KONTAKT ADRESA
Dr.sc. Gordana Pehnec
Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Ksaverska c., 2
HR-10000 ZAGREB
Hrvatska
Tel: +385 1 4682-580; 4682-586
Fax: +385 1 4673-303
e-mail: kontakt-zrak2017@huzz.hr
Web: www.huzz.hr

 

OBAVIJEST ZA SUDIONIKE SKUPA
Pristojba
Pristojba za sudionike Skupa uplaćena do 2. lipnja  2017. godine iznosi 2.000,00 kn za prvog sudionika (ostali sudionici iz iste ustanove plaćaju 1.200,00 kn), a nakon tog roka i na samom Skupu 2.300,00 kn. Prateće osobe plaćaju pristojbu u iznosu od 700,00 kn.
Pristojba se uplaćuje na žiro račun Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka:
IBAN  HR 13 2340009-1100012102
s naznakom: Zaštita zraka 2017, ili na samom Skupu.
Pristojba uključuje Zbornik sažetaka i ostale stručne materijale.

SMJEŠTAJ SUDIONIKA
Za sudionike Skupa osiguran je smještaj (po posebnim cijenama) u hotelu ZORA u Primoštenu.

Cijene smještaja po osobi
Sobe****
jednokrevetna Premier Club soba                   dvokrevetna Premier Club soba     
430,00 kn                                            323,00 kn

Sobe***
jednokrevetna Comfort soba                 dvokrevetna Comfort  soba     
375,00 kn                                            270,00 kn

Rezervacija hotelskog smještaja
Sudionici Kongresa smještaj rezerviraju individualno putem web stranice www.hotelzora-adriatiq.com s naznakom pristupnog koda AIR2017. Zbog ograničenog broja soba po posebnim cijenama mole se sudionici Kongresa da rezerviraju hotelski smještaj do 1. lipnja 2017. godine. Upute za rezervaciju smještaja nalaze se ovdje.

Telefon: + 385 22 571 881

 

Prva obavijest se može skinuti ovdje.